Czy niepodpisana faktura jest dowodem zawarcia transakcji?

Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest jednoznaczna.

Faktura jest dokumentem prywatnym wystawianym przez przedsiębiorcę potwierdzającym wykonanie odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego wykonania usług zgodnie z regulacją ust. o podatku od towarów i usług. Wystawienie faktury, choćby niepodpisanej przez kontrahenta wierzyciela, powinno przesądzać w takim wypadku zawarcie transakcji miedzy kontrahentami skoro przedsiębiorca wystawiając fakturę potwierdza nawet już jej wykonanie.
Czytaj dalej

Złożenie pozwu w EPU – kiedy, w jakiej sprawie, ile to kosztuje?

Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, preferowane w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego, jak na przykład w  sprawach o zapłatę zaległych faktur. Czytaj dalej

Sposób na „sprytnego” dłużnika – skarga pauliańska

Drogi Czytelniku,

Jeśli komornik twierdzi, że nie odzyskasz długu ponieważ egzekucja przeciwko dłużnikowi jest bezskuteczna, a widzisz, że Twój dłużnik dobrze prosperuje na rynku i wcale nie wygląda na osobę pozbawioną środków do życia warto sprawdzić czy czasami nie wyzbył się majątku celem uniknięcia ryzyka skierowania przeciwko niemu egzekucji.

Czytaj dalej

Sądowe dochodzenie należności – tryb nakazowy

Postępowanie nakazowe jest to odrębne postępowanie uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego, które inicjowane jest na wniosek powoda zgłoszony w pozwie.

Czytaj dalej

Sądowe dochodzenie należności – tryb upominawczy

Niemal na każdego przedsiębiorcę w trakcie prowadzenia biznesu, przyjdzie pora na zmierzenie się ze swoim nierzetelnym klientem czego rzecz jasna mu nie życzymy. Czytaj dalej

Wezwanie do zapłaty – jak napisać?

Wezwanie do zapłaty stanowi pierwszy, często bardzo skuteczny sposób windykacji, w którym pisemnie ostrzegamy dłużnika, że żarty się skończyły. W piśmie skierowanym do nieuczciwego kontrahenta należy bez emocji poinformować go o opóźnieniu w spełnieniu świadczenia i zastrzec, że po upływie pewnego czasu zostaną podjęte czynności skierowania sprawy do sądu, co dodatkowo narazi dłużnika na koszty postępowania sądowego (w zależności od wysokości zadłużenia od trzydziestu zł do nawet kilku tysięcy złotych).

Czytaj dalej

Sądowe dochodzenie należności – tryb zwykły

Drodzy czytelnicy, jeśli borykacie się z nierzetelnym kontrahentem, a nie posiadacie dowodów na istnienie wierzytelności, opisanych w artykułach mówiących o postępowaniu upominawczym oraz nakazowym, to nie jesteście w sytuacji bez wyjścia.

Czytaj dalej